Kontakt

Styrelse 2018

Ordförande:  Ulrika Mebus , 070/798 21 00

 

Ledamot: Henrik Larsson, 070/529 99 41
Ledamot: Marleen Kolmodin, 070/438 88 68
Ledamot: Lisen Hallgren 0498 – 500 27
Ledamot: Håkan Björkman 070/783 81 03

Kassör: Åsa Thomsson, 076/650 53 82

Valberedning: Cecilia Boman, 070/525 75 77
Valberedning: Johan Källén, 072/523 19 49
Valberedning: Peter d’Agnan, 073/999 1979

 

Ansökan om medlemskap

För och efternamn