byggnadsvardgotland_frontnew3.jpg

Välkommen till Nätverket för byggnadsvård på Gotland

 

Välkommen

 

Nätverk för byggnadsvård på Gotland är en ideell förening bestående av företag och organisationer med intresse och kunskap inom restaurering och traditionellt byggande. Vi har bred erfarenhet och väldokumenterade kunskaper om traditionella byggnadsmaterial inom restaurering.

Medlemsföretagen kan hjälpa dig som är eller tänker bli husägare med rådgivning och praktiska byggtjänster. Vi vänder oss även till byggnadsantikvarier, arkitekter och andra yrkesgrupper inom byggnadsvården i Sverige, för ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Fattas ditt företag/organisation bland oss? Fyll i en ansökan under Kontakt!
 

Kompetens

Byggnadsvård handlar inte bara om att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det handlar även om att informera om hur man kan vårda, underhålla och förbättra de mest skilda byggnadsobjekt med traditionell hantverkskunskap och med miljövänliga material.

Nätverksmedlemmarna är nischade inom olika områden men har en gemensam kulturhistorisk kompetens. Kompetensen är basen för verksamheten, såväl Nätverkets som den enskilde hantverkarens.

Nätverkets medlemmar har via högskoleutbildning, kurser och seminarier skaffat sig bred kompetens om byggnadsrestaurering. Nätverket har ett långvarigt samarbete med Länsstyrelsen och Länsmuseet på Gotland om kunskapsutveckling. Den kulturhistoriska kompetensen är en stor tillgång, eftersom den med fördel kan integreras i modernt byggande, t.ex. vid om-, till- och nybyggnationer.

Grundtankar

- Medlemsföretagens kompetens omfattar allt från antikvarisk kontroll till större entreprenader.

- Vi värnar om byggnaders lokala särdrag och historiska värden.

- Vi försöker undvika onödigt stora ingrepp och strävar att utföra reversibla ändringar.

- Vi använder så långt möjligt traditionella metoder och material som är lämpliga för byggnaden, anpassat till de krav som dagens byggnormer ställer.

- Vi kan rekommendera lämpliga entreprenörer.

- Vi kan vara rådgivande om vad du kan göra själv och vad som kräver professionell hjälp.

- Vi har ett nära samarbete med Länsstyrelsen på Gotland.

- Vi engagerar oss i debatten som rör byggnadsvård på Gotland.

 
 

INSTAGRAM