Gotlands Museum

Strandgatan 14
621 56 Visby

Tel: 0498 29 27 00
info@gotlandsmuseum.se

www.gotlandsmuseum.se/byggnadsvard

Eva Selin. T.f. Avdelningschef
Antikvarie; trädgård och landskap
Tel: 0498 29 27 30, 070-256 96 00 eva.selin@gotlandsmuseum.se

Jörgen Renström. Verksamhetsansvarig Byggnadsvård.
Byggnadsantikvarie; Planärenden, projekteringar
Tel: 0498 29 27 31, 070-346 30 96 jorgen.renstrom@gotlandsmuseum.se

Johan Gardelin. Byggnadsantikvarie; Landsbygdens bebyggelse
Tel: 0498 29 27 46, 070-433 80 65 johan.gardelin@gotlandsmuseum.se

Pär Malmros. Byggnadsantikvarie; kyrkor, industrimiljöer
Tel: 0498 29 27 34, 070-247 39 48 par.malmros@gotlandsmuseum.se

Ulrika Mebus, Tjänstledig 2014.
Ord. avdelningschef.
Byggnadsantikvarie; interiörer, mur och puts. 
Tel: 049829 27 49, 070-798 21 00 ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se

 
 

OM OSs

Gotlands Museum har lång och bred kompetens inom byggnadsvård. Fyra byggnadsantikvarier, alla certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden, jobbar med all typ av bebyggelse, äldre och nyare. Dessutom finns en specialist på landskaps- och trädgårdsantikvariska frågor. Inom museets övriga avdelningar finns expertis inom i stort sett alla områden som berör kulturarvet.

Rådgivning får du via telefon, mail och på plats. Första besöket är alltid gratis.  Museets antikvarier hjälper dig med åtgärdsbeskrivningar och projekteringar inför restaureringar, om- och  tillbyggnader, att hitta hantverkare, att bestämma rätt kulör och material, att värdera din fastighet avseende  kulturvärden, att utarbeta vård- och underhållsplaner och mycket, mycket mer.  Våra goda kontakter med hantverkare, konsulter, arkitekter och myndigheter gör att vi kan skapa  helhetslösningar, även att bistå med bidragsansökningar, tillstånd och hantverkskontakter.  I museets arkiv och bibliotek på Strandgatan hittar du kanske material om din fastighet – värt ett besök! Ta med  vår kunskap hem – skaffa böckerna Gotländska rum och Byggningar u häusar i museibutiken, på nätet eller i  bokhandeln!  .  Välkommen att ta kontakt med oss! Det är vi som jobbar med byggnadsvård på Gotlands museum:

För- och efternamn