CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB

C.H.A.B
Storgatan 33
623 50 Hemse

Tel: 0498-27 87 79
E-post: info@chab.se

www.chab.se

 

 
 

OM OSs

CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB grundat 1997 är ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen verksamt på Gotland. Vi erbjuder tjänster och produkter inom områdena arkeologi och byggnadsvård, privat som offentligt. Kunderna är kulturmiljöinstitutioner, exploatörer och kvalitetsmedvetna ägare och förvaltare av äldre byggnader.

Styrkan i arbetssättet är kompetens och småskalighet som gör att vi kan arbeta nära kunden. Företagsambitionen är att bevara, levandegöra och utveckla vårt kulturarv för framtidens generationer.

Butik
Välkommen till vår byggnadsvårdshandel och verkstäder på Storgatan 33 i Hemse. Här finns butik, kontor, lager och stora restaureringsverkstäder. I butiken finner du verktyg och material som behövs för underhållet av ditt hus med allt från linoljefärg till miljövänlig isolering. För öppettider hänvisar vi er till vår hemsida.

Antikvarisk medverkan
Vi har certifierad sakkunnig avseende kulturvärden. Det innebär att vi kan utföra olika moment i samband med Byggnadsnämndens (enl. Plan- & bygglagen) eller Länsstyrelsens (enl. Kulturmiljölagen) krav på antikvarisk medverkan som kan vara byggnadsantikvarisk förundersökning, kontroll, åtgärds- och underhållsplaner samt utlåtande.

Restaurering
Sedan 2005 utför vi all form av restaurering och underhåll på äldre byggnader, både in- och utvändigt. Vår specialisering är måleri. Hantverken utförs med traditionella metoder och material som är ett självklart val för ett byggnadsvårdsföretag. Önskar du se ett exempel på vår noggrannhet i arbetet finns ett representativt dekorationsmåleri i ankomsthallen på Visby flygplats, öppen alla dagar från morgon till kväll.

För- och efternamn