Nätverket genomför seminarier, gemensamma arbetsdagar och utflykter ett par gånger om året. Bland annat har nätverket gemensamt restaurerat ett flistak på en linbastu i Anga. Arbetsdagarna främjar dels den sociala samvaron men bidrar även till kunskapsutbytet medlemmarna emellan. Här nedan visar utvalda bilder från genomförda arbetsdagar och utflykter.

Visby 2008Flisläggning 2008Fårö 2007Hösten 2005Sommaren 2005