Allan WahlbyDriver sedan 30 år egen rörelse med två medarbetare.
Vår inriktning är bl.a. byggnadsvård av äldre gotländska hus där jag också arbetat med att utreda användandet av gamla traditioner vad gäller material och arbetsteknik. Jag har under senare år arbetat med att utveckla detta och använt dem i konstruktionslösningar vid nybyggnationer
där jag tillhandahållit hela lösningar på byggnader. Dessa omfattar planlösningar t.ex. utseende, form, färgprogram, materialval och fullständiga ritningar.

Kontaktperson: Allan Wahlby
Adress: Box 55, 623 16 Havdhem
Telefon: 0498 – 48 13 37, 0707 – 27 15 90
Fax: 0498 – 48 61 60
E-post: allan.wahlby.bygg@telia.com